Τα σημαντικά ...
 •    

  ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Θεσσαλονίκη 25η Μαρτίου 2009 
  Προς
  Όλους τους φίλους του βιβλίου

  Κυρίες, Κύριοι

  Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε και πάλιν τους κύριους τομείς των δραστηριοτήτων μας που αυτοί είναι:
  Η έρευνα, συλλογή, διάσωση και προβολή των εντύπων και μη εντύπων ειδών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα των σχολικών βιβλίων (κύρια δραστηριότητα οι εκθέσεις σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

  ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ:

  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

  1944-2005: Προσωπικές έρευνες-δραστηριότητες

  • Εντοπισμός 30.000 σχολικών βιβλίων
  • Γνωριμία με 2000 συλλέκτες
  • Αγορά 4000 σχολικών βιβλίων (προσωπική συλλογή εμού του υπογράφοντος κ. Γεώργιου Μητράγκα)

  2000-2003: κοινές δραστηριότητες με συνεργάτες - Διακοπή της συνεργασίας 
  2004-σήμερα: Προσωπικές δραστηριότητες μου με την ευγενή φροντίδα ολίγων πιστών φίλων

  • 20 ειδικές εκθέσεις (Διεθνείς και Φεστιβάλ)
  • Εκθέσεις σε σχολεία
  • Σύνολο επισκεπτών: 300 χιλ μαθητές 40-50 χιλ. εκπαιδευτικοί και φίλοι του βιβλίου, 20 χιλ. εξυπηρετήσεις

  Προσεχείς επιδιώξεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις

  Κύριο μέλημά μας

  Αναβίωση των προηγούμενων προσπαθειών μας για τη δημιουργία ιδρύματος.

  Άμεσες δραστηριότητες

  Πρώτη
  Οργάνωση Εκθέσεων σχολικών βιβλίων σε συνεργασία με φίλους συλλέκτες και φορείς.

  ΕΚΘΕΜΑΤΑ
  Α. Ανατυπώσεις Ιστορικών Κειμηλίων

  • 5ος αιώνας π.Χ. - Βυζάντιο
  • Βυζάντιο
  • Χειρόγραφα σχολικά βιβλία
  • Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες με παραστάσεις βιβλίων

  1454-1821

  ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΑ

  νημειώδη Χειρόγραφα σχολικά βιβλία

  1476-1800

  • Το πρώτο ελληνικό βιβλίο «Γραμματική» Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου. Μιλάνο 1476

  Τίτλος
  «Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών και άλλων τινών αναγκαίων» συντεθείσα παρά Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου Mediolani MCCCCLXXVI

  • Το Πρώτο Αλφαβητάριο

  Το  «Μέγα Αλφαβητάριον» Μιχαήλ παπά Γεωργίου του Σιατιστέως Εν Βιέννη ?ψοά (1771)

  • Άλλα ιστορικά σχολικά κειμήλια

  Β. Τυπωμένα βιβλία και άλλα σχολικά είδη

  (1802-2006)

  • Επιλεγμένα σχολικά βιβλία

  Γ. Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Βιβλία
              Σύγχρονες εκδόσεις που έχουν σχέση με όλη την ιστορική πορεία της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων: βιβλία που έχουν σχέση με την προσφορά: Των Τριών Ιεραρχών, του Κυρίλλου και Μεθοδίου, του νεώτερου δασκάλου των Ρώσων Μάξιμου του Γραικού και των Μεγάλων Δασκάλων του Γένους μας.

  Δεύτερη
  Πώληση 1200 σπάνιων και πολύτιμων σχολικών μου βιβλίων εκδόσεις (1800-2006) για την άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και κυρίως για δαπάνες οργάνωσης του ιδρύματος.

  Ειδικά χαρακτηριστικά των προς πώληση βιβλίων μου
  Τα προς πώληση βιβλία αποτελούν προσωπικά αποκτήματα μιας πολύχρονης και τιτάνιας προσπάθειας 1944 πρώτη -η ηρωίδα μητέρα μου Ολυμπία- έως και σήμερα

  • Η πληρότητα των κειμένων
  • Η ικανοποιητική φυσική των κατάσταση
  • Οι εκδόσεις των: Το 70-80% των βιβλίων εκδόθησαν από τον ΟΕΣΒ, ΟΕΔΒ και από εκδότες μετά από σχετική έγκριση του ΥΠΕΠΘ
  • Οι ειδικοί συγγραφείς, οι επιμελητές, οι εικονογράφοι
  • Η βιβλιοδεσία των

  Το 70-80% των βιβλίων μου χαρακτηρίζονται ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΙΑΣΩΖΟΜΕΝΑ αντίτυπα, διότι μέσα σ' αυτά έχουν καταχωρηθεί από διάφορους ιδιοκτήτες (μαθητές κυρίως) ή και συλλέκτες, πολύτιμες χειρόγραφες σημειώσεις.

   ΚΡΥΦΟΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΙ

  (Ένας άγνωστος κόσμος - ΔΥΣΤΥΧΩΣ)
  Χειρόγραφες σημειώσεις, υπογραμμίσεις, παρατηρήσεις στα κείμενα, γάμοι, βαπτίσεις, σχολικά δεδομένα (μαθήματα, δάσκαλοι, μαθητές, τιμωρίες, η βέργα του δασκάλου) δημογέροντες, ιερείς, μαθητές και άλλα γεγονότα, πολιτιστικά δρώμενα, ιδιοκτησιακά, αφιερώσεις, χειρόγραφες υπογραφές στο verso, του βιβλίου (λίαν σημαντικό στοιχείο), σφραγίδες, χαρακτικά, βιβλιόσημα οικονομικής εφορείας, και τα ... δυστυχώς άγνωστα στο ευρύ επιστημονικό κοινό και τους άλλους φίλους του βιβλίου EXLIBRIS.

  Τρίτη
  Εκδόσεις σε ανατύπωση ιστορικών διδακτικών κειμηλίων (λεπτομερής ενημέρωση από 10/4/2009)

  Τέταρτη
  Φιλοξενία - Πώληση πολύτιμων σχολικών και άλλων κειμηλίων που ανήκουν σε φίλους συλλέκτες (χωρίς δική σας αμοιβή για μας). Συνεχής ροή από 10/4

  Ανατυπωμένες Εκδόσεις Ιστορικών Κειμηλίων
  Αναβίωση του θεσμού της έκδοσης βιβλίων με την ευγενή οικονομική συμβολή των ευλαβών συνδρομητών κυρίως των ευεργετών και των χορηγών

  Είναι γνωστό ότι από το έτος 1749  δύο σπουδαίοι μαθηματικοί ο Μεθόδιος Ανθρακίτης και ο Βασίλειος Μπαλάνος έχουν επινοήσει τη μέθοδο της έκδοσης βιβλίων με την ευγενή φροντίδα συνδρομητών. (Μνημειώδες τρίτομο έργο των: «ΟΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ», Βενετία αψμθ'). Από τότε έως και το 1920 έχουν κυκλοφορήσει 20.000.000 βιβλία με την αναφερόμενη μέθοδο.

  Ήδη ο όμιλός μας με τη συνεργασία εκδοτικών οίκων ανακοινώνει την  έκδοση των παρακάτω αναφερόμενων αριθμημένων εντύπων.

  Α) «ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ» Mediolani Imprerium per Magif(s)strum Dionyf(s)ium Parauif(s)inum. MCCCCLXXVI (1476). 1476-1804 48 εκδόσεις, 19ος-20ος αιων., 47 εκδόσεις. Θα εκδοθεί σε 1476 αριθμημένα αντίτυπα. Τιμή 14?. Ήδη πωλείται σε έκδοση 1000 αντιτύπων.  

  Β) «ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ» του Μιχαήλ παπά Παπαγεωργίου του Σιατιστέως εν Βιέννη, αψοά (1771). Έως το 1818 έτυχε άλλων 8 (οκτώ) εκδόσεων. Είναι ουσιαστικά το πρώτο έντυπο Αλφαβητάριο. Θα εκδοθεί σε 1771 αριθμημένα αντίτυπα. Τιμή 10?. Ήδη πωλείται σε έκδοση 1000 αντιτύπων.  

  Γ) "IMPERIUM ALEXANDRI MAGNI Per European, Af(s)iam et Africam", VENETIS 1785. Apud Antonium Zatta et Filios Cum Privil Exel. Sen.

  Χάρτης που περιλαμβάνεται στον 4ο τόμο του ΖΑΤΤΑ. Ανύπαρκτος στην αγορά (ως μεμονωμένος) και στις βιβλιοθήκες. Επιχρωματισμένος με το χέρι. Θα εκδοθεί σε περίπου 2338 αριθμημένα αντίτυπα. Τιμή 5?

  Άμεση δημοσίευση και άλλων πολύτιμων βιβλίων από 10/4

   

  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ...

  Κατά τη διάρκεια κυρίως των ετών 2004-2006 αναγκάστηκα να προβώ στην πώληση 3000 σχ. βιβλίων για να αντιμετωπίσω, τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου, των εκθέσεων και των ανάλογων στοιχείων, ντοκουμέντων, πάγιων δεδομένων και μελετών για την οργάνωση του ιδρύματος.

  Κυρίες, Κύριοι

  Σας καλούμε σε συνεργασία για την οργάνωση εκθέσεων σχολικών βιβλίων και ιδιαιτέρως για την πώληση του συνόλου ή μέρους των 1200 βιβλίων μου

   

   


   

  Ακολουθεί ο κατάλογος των προς πώληση βιβλίων

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1200 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

  προς πώληση

  (Εκδόσεις των ετών 1802-2006)

  Ειδική σημείωση σχετικά με τις τιμές των βιβλίων

  Τελική τιμή όλης της συλλογής των 1200 βιβλίων 40.000 Ευρώ (εκτός από της εκδόσεις 1802 -1832)

  Πλαίσιο τιμής

  Εκδόσεις των ετών (1870-2000)

  • Εκδόσεις (1908-1930) 30-50 Ευρώ
  • Εκδόσεις (1931-1950) 15-40 Ευρώ
  • Εκδόσεις (1952-1960) 10-30 Ευρώ
  • Εκδόσεις (1967-1998) 05-10 Ευρώ
  • 250 πολύτιμα βιβλία επιστημονικές εκδόσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΕΘ (1960-2000) 10-30 Ευρώ
  • 100 σπάνια πολύτιμα ιστορικά κειμήλια εκδόσεις (1870-1966) 80-250 Ευρώ

  Ειδική συλλογή σπανών / πολύτιμων βιβλίων

  Gaspari , Adam - Christian ,1752-1830
  Σχολαστική γεωγραφία :διερμηνευτική του νέου μεθοδικού σχολαστικού άτλαντος /συντεθείσα Γερμανιστί υπό του Αδάμ Χριστάνου Γασπάρεως; αξιώσει δε του κυρίου Στεφάνου Μπούμπα; μεταφρασθείσα εις την ελληνικήν διάλεκτον εκ της τελευταίας ογδόης εκδόσεως υπό του Κυριακού Καπετανάκη προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων.
  Εν Βιέννη : εν τη τυπογραφία του Λεοπόλδου Γρούνδ,1808.

  xl, 512, 126 σ . ; 20 εκ .

  Μαζί δεμένο : Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας και των αρμοδίων προς τούτο βοηθητικών μέσων / του Α.Χ. του Γασπάρεως ; διερμηνευθέν εκ της γερμανικής εις την ελληνικήν διάλεκτον υπό του Κ. Καπετανάκη.

  (Τιμή 600 E)

  ______________________________________________________________

  Lucianus vom Samosata Samtliche Werke. Wren und Brag,1797. (Erste Theil) xxxix, 449 p. ; 20 cm.

   (Τιμή 1200 Ε )

  ______________________________________________________________

  Blandi, Spiridione.
  Grammatica della lingua italiana : nouvamente corretta ed accresciuta in finde di varii dialoghi famigliari = Grammatike tes Italikes gkosses / di Spiridione Blandi.
  Grammatike tes Italikes gkosses.

  Benetia : Andreola, 1839.

  (Τιμή 300 E)

  ______________________________________________________________

  Moliere, 1622-1673.
  L'avare : comedie.
  Nouv. ed., avec toutes les variantes, une etude sur la piece, un commentaire historique, philologique et litteraire par M. Marcou ...

  Paris : Garnier freres, [1920?]

  173, [1] p. ; 19 cm.

  (Τιμή 80 E)

  ___________________________________________________________________________

  Pelzhoffer, Franc Albert, 1643-1710.
  Lacon politicus : strictim doctrinam administrandae reipublicae, quam ajunt politicam, complectens et evolvens studio Francisci Alberti Pelzhofer ...

  Augustae Vindel. : apud Laurent. Kronigerum, & Haered. Theophili Goebelii, typis Petri Detleffsii, 1706.

  [12], 371 p. ; 13 cm

  (Τιμή 1800 E)

    ___________________________________________________________________________

  Fables choisies : texte conforme a l;edition des grandes ecrivains de la France / La Fontaine. Paris : Librairie Hachette, 1935.
   

  (Τιμή 50 Ε )

   ___________________________________________________________________________

  Fabricius, Johann Albert,1668-1736
  Bibliothecae Graecae Liber IV. Hamburgi : Apud Christianum Liebezest, (|) |)CCXVII .

  v.4

  (Τιμή 500 Ε )

   ___________________________________________________________________________

  Απαντα τα διασωζόμενα χειρόγραφα του Αρχιμήδη. Βασιλεία Ελβετίας, 1544. 199 αριθμημένα αντίτυπα. Θεσσαλονίκη, 2005.

  (Τιμή 150 Ε )

   ___________________________________________________________________________

  Fabiola ou l'Eglise des catacombs par son Eminence le Cardinal Wiseman. Traduit de l'Anglais par M.Barthe de Sollieros. Limoges : Eugene Ardant et cie Editeur, 1870.

  247 p . (οκτώ ασπρόμαυρες gravures εκτός κειμένου)

  (Τιμή 130 Ε)

   ___________________________________________________________________________

  Τρεις χάρτες έγχρωμοι σε πανί :

  G.Freylang Bendi. Karts automo bilskin Paiteve. Paris, 0,78x103 cm.

  • No 82 Beograd Sofia, Thessaloniki
  • No43 Trieste-Zagreb, Sarajevo
  • No 83 Bukarest, Philippopel, Konstantinopel.

  (Τιμή 130 E έκαστος χάρτης)

   ___________________________________________________________________________

  ΧΙΟΣ. Παρά τους ζωγράφους και περιηγητάς από τον 8 ον-20 ον αιων. Εκδιδόντων Φιλίππου Π. Αργέντος και Σπ. Κυριακίδη (1-74, 78, έγχρωμοι και ασπρόμαυροι πίνακες) Εκδοση 1946. Πολύτιμο ντοκουμέντο.

  (Τιμή 150 Ε)


   

   

  ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΑ
  ΑΜΥΘΗΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
  Μνημειώδη Χειρόγραφα Σχολικά Εγχειρίδια
   (1454 Κωνσταντινούπολη - 1821)

  Το κείμενο που ακολουθεί συντάχθηκε και μου προσφέρθηκε ως βοηθητικό και αποδεικτικό στοιχείο για την περαιτέρω έρευνά μου από την καθηγήτρια κυρία Αγγελική Π. Νικολοπούλου η οποία μέσα από τη σχετική της διδακτορική διατριβή μας οδηγεί σε ονειρεμένους διδακτικούς τόπους.
  Περί των μαθηματαρίων
  Μαθηματάρια, με την ευρείαν έννοια του όρου, χαρακτηρίζονται τα χειρόγραφα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία παραδίδουν μαθήματα κείμενα αρχαίων Ελλήνων και χριστιανών συγγραφέων (θεματογραφία, γραμματική, λεξικά ή λεξιλόγια, φρασάρια ή φρασεολογία, μαθηματικά, γεωμετρία) και τα οποία στην πλειονότητά τους έχουν γραφεί κατά τον ΙΗ αι.
  Το μαθηματάριο διαφέρει από το χειρόγραφο της Βυζαντινής περιόδου. Κατά κανόνα είναι χαρτώο, με συνήθεις διαστάσεις 220Χ160 και αριθμό φύλλων ο οποίος εξαρτάται από τις γραμμένες κόλλες, τις οποίες ήθελε να συσταχώσει ο κτήτορας. Στα μαθηματάρια η γραφή δεν είναι τυποποιημένη. Αντιθέτως είναι κατά κανόνα προσωπική. Πολλά από αυτά παραδίδουν κείμενα θύραθεν ή χριστιανικά, εις τα οποία η ερμηνεία έχει γραφεί διαστίχως, είτε μονολεκτικώς είτε με τη λεγόμενη ψυχαγωγική μέθοδο, δηλαδή την ερμηνεία κάθε λέξεως με τα συνώνυμά της.
  Τα μαθηματάρια είναι μάρτυρες μιας παιδείας, η οποία παρείχετο κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες. Είναι πολύτιμη πηγή για τη μελέτη και την ορθήν εκτίμηση των παιδευτικών μας πραγμάτων σε μιάν εποχή χαλεπή για το Γένος μας, επειδή εκπροσωπούν τη σχολική πραγματικότητα, και διότι εκτός από τα μαθήματα, περιέχουν σχόλια, χρονολογίες, σημειώσεις αναφερόμενες σε πρόσωπα, τόπους, γεγονότα. Όλες αυτές οι πληροφορίες συνδυαζόμενες και με ειδήσεις από άλλες πηγές μας βοηθούν να συνθέσουμε την εικόνα της παιδείας της εποχής εκείνης από την άποψη της διδασκαλίας των μαθημάτων στη μέση βαθμίδα ή εγκυκλοπαίδεια, όπως την εχαρακτήριζαν.
  Τα μαθηματάρια υφίσταντο τις περιπέτειες των κτητόρων τους ή των σχολείων της προελεύσεώς τους ή εγίνοντο και αυτά θύματα γενικότερων αναστατώσεων. Δε πρέπει επομένως να εκπλήσσει η συχνή αλλαγή κτητόρων, ή μετακίνησή τους από τόπο σε τόπο, οι φθορές, οι απώλειες ή προσθήκες φύλλων, ενίοτε και ολόκληρων τετραδίων. Όμως στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν όλο τον χώρο που διατελούσε υπό την ευεργετική επίδραση της ελληνικής παιδείας δηλαδή τον κυρίως ελλαδικό κορμό, τις βαλκανικές χώρες, τη Μ. Ασία, της Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο.
  Μαθηματάρια φυλάσσονται σήμερα σε δημόσιες βιβλιοθήκες, ιερές μονές ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές, διάσπαρτες στον απέραντο γεωγραφικό χώρο στον οποίο εδέσποζε κατά την Τουρκοκρατία η ελληνική παιδεία.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΑΜΥΘΗΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ εν πολλοίς ανεξερεύνητοι
  ΤΙ ΚΡΙΜΑ!!
  Χειρόγραφες σημειώσεις στα περιθώρια, υπογραμμίσεις, παρατηρήσεις, ερμηνείας στα κείμενα [γάμοι, βαπτίσεις, σχολικά δεδομένα (μαθήματα, δάσκαλοι, μαθητές, τιμωρίες, η βέργα του δασκάλου) δημογέροντες, ιερείς, μαθητές και άλλα γεγονότα, πολιτιστικά δρώμενα, ιδιοκτησιακά καθεστώτα].
  Πρώτη μου συνάντηση με τα ιερά κείμενα ήταν το καλοκαίρι του 1955 όταν μέσα από τα τότε κακοτράχαλα μονοπάτια του Αγίου Όρους αντίκρισα σε μια σκήτη κάποια λείψανα ενός χειρόγραφου βιβλίου Αριθμητική . 1639; Αργότερα βρέθηκα μπροστά στο πολύτιμο Αλφαβητάριο (και άπασα η ύλη) που συντάχθηκε από τον μοναχό Στέφανο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου το 1711
  και η ιερή μέθη με ωθούσε προς άλλους ιερούς τόπους
  Ως σήμερα ενετόπισα 300-400 μαθηματάρια (Άγιον Όρος, Εθνική Βιβλιοθήκη, Ιερά Μονή του Όρους Σινά, Ρουμανία και αλλού).
  Ιερός μου πόθος, η ψηφιοποίηση των θείων κειμηλίων
  Από τη θέση αυτή καλώ όλους τους φορείς, όπως και κάθε φίλο του βιβλίου σε μία προσπάθεια προβολής αυτών των τεκμηρίων

  Γεώργιος Α. Μητράγκας
  Θεολόγος Καθηγητής Εφαρμογών
  Βιβλιοθηκονομίας
  Θεσσαλονίκη 25η Μαρτίου 2009
  Βλέπετε σελίδες τίτλων στο σχετικό τμήμα του site   

   

     

   

     
  Αρχική | Προφίλ | Βιβλία | Δραστηριότητες | Νέα | Επαφή | Σημαντικά
  ©2005/6 Κείμενα: Μητράγκας A.Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Αγνώστου Στρατιώτου 25, Περαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57019, τηλ. 2310274417, κιν.6944292569. 6958468758
  Ταχ. επικοινωνία μόνο στη: Τ.Θ. 1521 Τ.Κ. 25006, Θεσσαλονίκη. email: info@rare-books.gr