Τα νέα μας ... > Δραστηριότητες
Εικόνες ... από τις δραστηριότητές μας | ... σε flash


Θεσσαλονίκη 25η Μαρτίου 2009 
Προς
Όλους τους φίλους του βιβλίου


Κυρίες, Κύριοι


Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε και πάλιν τους κύριους τομείς των δραστηριοτήτων μας που αυτοί είναι:
Η έρευνα, συλλογή, διάσωση και προβολή των εντύπων και μη εντύπων ειδών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα των σχολικών βιβλίων (κύρια δραστηριότητα οι εκθέσεις σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)


ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ:
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
1944-2005: Προσωπικές έρευνες-δραστηριότητες

 • Εντοπισμός 30.000 σχολικών βιβλίων
 • Γνωριμία με 2000 συλλέκτες
 • Αγορά 4000 σχολικών βιβλίων (προσωπική συλλογή εμού του υπογράφοντος κ. Γεώργιου Μητράγκα)

2000-2003: κοινές δραστηριότητες με συνεργάτες - Διακοπή της συνεργασίας 
2004-σήμερα: Προσωπικές δραστηριότητες μου με την ευγενή φροντίδα ολίγων πιστών φίλων

 

 • 20 ειδικές εκθέσεις (Διεθνείς και Φεστιβάλ)
 • Εκθέσεις σε σχολεία
 • Σύνολο επισκεπτών: 300 χιλ μαθητές 40-50 χιλ. εκπαιδευτικοί και φίλοι του βιβλίου, 20 χιλ. εξυπηρετήσεις

Προσεχείς επιδιώξεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις


Κύριο μέλημά μας
Αναβίωση των προηγούμενων προσπαθειών μας για τη δημιουργία ιδρύματος.


Άμεσες δραστηριότητες


Πρώτη
Οργάνωση Εκθέσεων σχολικών βιβλίων σε συνεργασία με φίλους συλλέκτες και φορείς.


ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Α. Ανατυπώσεις Ιστορικών Κειμηλίων

 • 5ος αιώνας π.Χ. - Βυζάντιο
 • Βυζάντιο
 • Χειρόγραφα σχολικά βιβλία
 • Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες με παραστάσεις βιβλίων

1454-1821
ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΑ
Μνημειώδη Χειρόγραφα σχολικά βιβλία
1476-1800

 • Το πρώτο ελληνικό βιβλίο «Γραμματική» Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου. Μιλάνο 1476

 

Τίτλος
«Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών και άλλων τινών αναγκαίων» συντεθείσα παρά Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου Mediolani MCCCCLXXVI

 • Το Πρώτο Αλφαβητάριο

Το  «Μέγα Αλφαβητάριον» Μιχαήλ παπά Γεωργίου του Σιατιστέως Εν Βιέννη ?ψοά (1771)

 • Άλλα ιστορικά σχολικά κειμήλια

Β. Τυπωμένα βιβλία και άλλα σχολικά είδη
(1802-2006)

 • Επιλεγμένα σχολικά βιβλία

Γ. Επιστημονικά Εκπαιδευτικά Βιβλία
            Σύγχρονες εκδόσεις που έχουν σχέση με όλη την ιστορική πορεία της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων: βιβλία που έχουν σχέση με την προσφορά: Των Τριών Ιεραρχών, του Κυρίλλου και Μεθοδίου, του νεώτερου δασκάλου των Ρώσων Μάξιμου του Γραικού και των Μεγάλων Δασκάλων του Γένους μας.


Δεύτερη
Πώληση 1200 σπάνιων και πολύτιμων σχολικών μου βιβλίων εκδόσεις (1800-2006) για την άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και κυρίως για δαπάνες οργάνωσης του ιδρύματος.


Ειδικά χαρακτηριστικά των προς πώληση βιβλίων μου
Τα προς πώληση βιβλία αποτελούν προσωπικά αποκτήματα μιας πολύχρονης και τιτάνιας προσπάθειας 1944 πρώτη -η ηρωίδα μητέρα μου Ολυμπία- έως και σήμερα

 • Η πληρότητα των κειμένων
 • Η ικανοποιητική φυσική των κατάσταση
 • Οι εκδόσεις των: Το 70-80% των βιβλίων εκδόθησαν από τον ΟΕΣΒ, ΟΕΔΒ και από εκδότες μετά από σχετική έγκριση του ΥΠΕΠΘ
 • Οι ειδικοί συγγραφείς, οι επιμελητές, οι εικονογράφοι
 • Η βιβλιοδεσία των

Το 70-80% των βιβλίων μου χαρακτηρίζονται ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΔΙΑΣΩΖΟΜΕΝΑ αντίτυπα, διότι μέσα σ' αυτά έχουν καταχωρηθεί από διάφορους ιδιοκτήτες (μαθητές κυρίως) ή και συλλέκτες, πολύτιμες χειρόγραφες σημειώσεις.


 ΚΡΥΦΟΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
(Ένας άγνωστος κόσμος - ΔΥΣΤΥΧΩΣ)
Χειρόγραφες σημειώσεις, υπογραμμίσεις, παρατηρήσεις στα κείμενα, γάμοι, βαπτίσεις, σχολικά δεδομένα (μαθήματα, δάσκαλοι, μαθητές, τιμωρίες, η βέργα του δασκάλου) δημογέροντες, ιερείς, μαθητές και άλλα γεγονότα, πολιτιστικά δρώμενα, ιδιοκτησιακά, αφιερώσεις, χειρόγραφες υπογραφές στο verso, του βιβλίου (λίαν σημαντικό στοιχείο), σφραγίδες, χαρακτικά, βιβλιόσημα οικονομικής εφορείας, και τα ... δυστυχώς άγνωστα στο ευρύ επιστημονικό κοινό και τους άλλους φίλους του βιβλίου EXLIBRIS.


Ειδική σημείωση σχετικά με τις τιμές των βιβλίων
Πλαίσιο τιμής
α) Εκδόσεις των ετών (1802-1900) 70-400 ?
β) Εκδόσεις των ετών (1900-1930)

 • το 60% των βιβλίων 30-50?
 • το 30%    »        »        60-130?
 • το 10%    »        »        150-250?

γ) Εκδόσεις των ετών (1930-1950)

 • το 60% των βιβλίων 30-40?
 • το 30%    »         »       50-100?
 • το 10%    »         »       120-200?

δ) Εκδόσεις των ετών (1950-1966)

 • το 60% των βιβλίων 15-30?
 • το 30%   »        »         40-50?
 • το 10%   »        »        60-100?

ε) Εκδόσεις των ετών (1967-2000)

 • το 40% των βιβλίων 5-10?
 • το 50%    »         »       10-20?
 • το 10%    »         »        30-50?

Τρίτη
Εκδόσεις σε ανατύπωση ιστορικών διδακτικών κειμηλίων (λεπτομερής ενημέρωση από 10/4/2009)

 

Τέταρτη
Φιλοξενία - Πώληση πολύτιμων σχολικών και άλλων κειμηλίων που ανήκουν σε φίλους συλλέκτες (χωρίς δική σας αμοιβή για μας). Συνεχής ροή από 10/4

 

Ανατυπωμένες Εκδόσεις Ιστορικών Κειμηλίων
Αναβίωση του θεσμού της έκδοσης βιβλίων με την ευγενή οικονομική συμβολή των ευλαβών συνδρομητών κυρίως των ευεργετών και των χορηγών


Είναι γνωστό ότι από το έτος 1749  δύο σπουδαίοι μαθηματικοί ο Μεθόδιος Ανθρακίτης και ο Βασίλειος Μπαλάνος έχουν επινοήσει τη μέθοδο της έκδοσης βιβλίων με την ευγενή φροντίδα συνδρομητών. (Μνημειώδες τρίτομο έργο των: «ΟΔΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ», Βενετία αψμθ'). Από τότε έως και το 1920 έχουν κυκλοφορήσει 20.000.000 βιβλία με την αναφερόμενη μέθοδο.
Ήδη ο όμιλός μας με τη συνεργασία εκδοτικών οίκων ανακοινώνει την  έκδοση των παρακάτω αναφερόμενων αριθμημένων εντύπων.
Α) «ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ» Mediolani Imprerium per Magif(s)strum Dionyf(s)ium Parauif(s)inum. MCCCCLXXVI (1476). 1476-1804 48 εκδόσεις, 19ος-20ος αιων., 47 εκδόσεις. Θα εκδοθεί σε 1476 αριθμημένα αντίτυπα. Τιμή 14?. Ήδη πωλείται σε έκδοση 1000 αντιτύπων.  
Β) «ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ» του Μιχαήλ παπά Παπαγεωργίου του Σιατιστέως εν Βιέννη, αψοά (1771). Έως το 1818 έτυχε άλλων 8 (οκτώ) εκδόσεων. Είναι ουσιαστικά το πρώτο έντυπο Αλφαβητάριο. Θα εκδοθεί σε 1771 αριθμημένα αντίτυπα. Τιμή 10?. Ήδη πωλείται σε έκδοση 1000 αντιτύπων.  
Γ) "IMPERIUM ALEXANDRI MAGNI Per European, Af(s)iam et Africam", VENETIS 1785. Apud Antonium Zatta et Filios Cum Privil Exel. Sen.
Χάρτης που περιλαμβάνεται στον 4ο τόμο του ΖΑΤΤΑ. Ανύπαρκτος στην αγορά (ως μεμονωμένος) και στις βιβλιοθήκες. Επιχρωματισμένος με το χέρι. Θα εκδοθεί σε περίπου 2338 αριθμημένα αντίτυπα. Τιμή 5?
Άμεση δημοσίευση και άλλων πολύτιμων βιβλίων από 10/4

 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΟΙΜΕ ΕΛΛΑΔΑ


Κατά τη διάρκεια κυρίως των ετών 2004-2006 αναγκάστηκα να προβώ στην πώληση 3000 σχ. βιβλίων για να αντιμετωπίσω, τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου, των εκθέσεων και των ανάλογων στοιχείων, ντοκουμέντων, πάγιων δεδομένων και μελετών για την οργάνωση του ιδρύματος.
Ευχαριστώ τον φύλακα άγγελό μου που με προστάτεψε σ' αυτό το δύσβατο μονοπάτι (τρεις εναυάγησα είχε πει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος), οι σχετικές προσπάθειες απέβησαν άκαρπες διότι..., και κυρίως για να καταβάλω το βαρύ τίμημα της εμπιστοσύνης που επέδειξα σε «φίλους συνεργάτες» στη μαύρη (τράπεζες κλπ).


Κυρίες, Κύριοι


Σας καλούμε σε συνεργασία για την οργάνωση εκθέσεων σχολικών βιβλίων και ιδιαιτέρως για την πώληση του συνόλου ή μέρους των 1200 βιβλίων μου

 

Με τιμή

Γεώργιος Α. Μητράγκας

Εγνατία 81 Τ.Κ.   Θεσσαλονίκη
Ταχ. Επικοινωνία μόνον στην
Τ.Θ. 1521, Τ.Κ. 54006 Θεσ-νίκη
Τηλ & ΦΑΞ: 2310 274417
Κινητό: 6944 292569

 

 
Αρχική | Προφίλ | Βιβλία | Δραστηριότητες | Νέα | Επαφή | Σημαντικά
©2005/6 Κείμενα: Μητράγκας A.Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Αγνώστου Στρατιώτου 25, Περαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57019, τηλ. 2310274417, κιν.6944292569. 6958468758
Ταχ. επικοινωνία μόνο στη: Τ.Θ. 1521 Τ.Κ. 25006, Θεσσαλονίκη. email: info@rare-books.gr